SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tímto jak dotčená osoba beru na vědomí, že mé osobní údaje budou po poskytnutí zpracovávány v informačním systému provozovatele:

Fashion Nation s.r.o.
Užhorodská 6027/5A, Michalovce
IČO: 51988348
Zápis: Obchodní rejstřík OS Košice I, Odd .: Sro, Vložka č. 44775 / V

(Dále jen "Provozovatel").

Jak dotčená osoba tímto uděluji výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů (e-mailová adresa) poskytnutých
Provozovateli podle § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů pro účely za účelem odběru novinek až
do odvolání tohoto souhlasu.

Potvrzuji, že jsem byl / a poučen / á Provozovatelem, že svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat (zakliknutím LINKU: zrušení odběru
novinek, které je součástí každého e-mailu). Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu
před jeho odvoláním. Jak dotčená osoba zároveň potvrzuji, že mám více než 16 let.